Status Cmentarza Parafialnego
STAN prawno – kanoniczny  Cmentarza parafialnego w Szarowie

1. Cmentarz jest własnością Parafii i posiada status Cmentarza parafialnego.

2. Osobą prawną i decyzyjną odpowiedzialną za funkcjonowanie Cmentarza jest Proboszcz miejsca. Dotyczy to : lokalizacji i przyznawanie miejsc pochówku, jest odpowiedzialny za  ceremonie i liturgię, stoi na straży respektowania przepisów prawa budowlanego i sanitarnego w zakresie  budowy piwnic i nagrobków. Funkcję służebną w w/w kwestii sprawuje Firma pogrzebowa "AZALIA". Proboszcz miejsca egzekwuje wszystkie kwestie finansowe związane z funkcjonowaniem Cmentarza tu: wykup miejsca 250 zł. z  prawem dysponowanie grobem na okres 21 lat  oraz  10% kosztów wykonanie nagrobka. W /w opłaty zgodnie z obowiązującym prawem w naszej Archidiecezji – zatwierdzonym przez RP stanowią  dobro Parafii, w sytuacji zakończenia budowy K-ła stanowić będą fundusz Cmentarza,  tu: opłata WC, wywóz śmieci oraz bieżące remonty i modernizacja (utwardzenie ścieżek i alejki).

3. Miejsce na Cmentarzu Parafialnym przysługuje WSZYSTKIM którzy stanowią i należą do naszej Parafii. Dotycz to również innowierców i  niewierzących. Przysługuje również tym którzy nabywają prawo poprzez koligacje Rodzinne, tu: dzieci w przypadku grobowca rodzinnego i ich Rodziny.

4. Miejsca oraz grobowca nie wolno sprzedać ani odstąpić osobom trzecim . Dotyczy to dysponentów grobu oraz Proboszcza miejsca.

5. Wszystkie sprawy prawne, kanoniczne, remontowe i budowlane muszą być opiniowane przez Kancelarię Parafii oraz konsultowane z Firmą pogrzebową "Azalia".

6.  Rodziny zmarłych dysponują swobodą wyboru Firmy pogrzebowej oraz  kamieniarskiej wykonującej nagrobki, Firma pogrzebowa  "Azalia" wykonuje  piwnice i kopie groby. Należy pamiętać że nasza FP nieodpłatnie udostępnia dla naszych parafian lodówkę do przechowanie ciał oraz partycypuje w dekoracji Kościoła.

7. Cmentarz jako własność Parafii jest ubezpieczony (KM – OC) i  nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży vel dewastacji.

8. Troska o grób (sprzątanie, estetyka, remonty) spoczywa na dysponencie. Pozostałe na Firmie pogrzebowej (koszenie trawy, odśnieżanie, wywóz śmieci, itp.)

9. Dysponowanie grobem obowiązuje od chwili pierwszego pochówku i traci moc prawną po upływie 21 lat. Po upływie tego czasu konieczna jest prolongata na okres kolejnych 21 lat (opłata 250 zł).

10. Zgodnie z rozporządzeniem Episkopatu Polski dotyczącym kremacji ciał obowiązuje ono w całości w naszym przypadku. Wzgląd praktyczny tz. brak krematorium w bliskiej odległości od naszej Parafii i racja duszpasterska – na dzień dzisiejszy pozwala  na sprawowanie Liturgii pogrzebu przy urnie w Kościele. Każdy z przypadków jest rozważany indywidualnie. Rzeczą konieczna jest budowa na naszym Cmentarzu tzw. kolumbarium.

Rada Duszpasterska Parafii Św. Stanisława BM
Ksiądz Adam Kozłowski Proboszcz

Szarów – Dąbrowa 19.11.AD 2011

AKTUALNOŚCI:

REKLAMA:


MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘMSZE ŚWIĘTE:


Śr. Sob. - 1700
Pn. Wt. Cz. Pt. - 700
I Piatek - 700 1800

Niedziela:
730
900 - Młodzież
1100 - Dzieci
1600


LINKI: