WAŻNE TELEFONY:
       112 Alarmowy
 • Infolinia SANEPID : Tel. 800 190 590
 • Infolinia NFZ 800 190 590
 • Powiatowa Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce 12 288 01 38
 • Powiatowa Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce 881 666 132
 • Urząd Gminy Kłaj 12 284 11 00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 284 15 66
 • GOPS – dla Szarowa i Dąbrowy : p. Weronika Tomczyk 663 347 037
 • Sołtys Szarowa : p. Elżbieta Jankowicz 609 814 839
 • Sołtys Dąbrowy : p. Roman Marosz 781 995 922 
 • Prezes OSP Szarów : p. Krzysztof Iwulski 601 445 349
 • Komendant OSP Szarów : p. Mateusz Dziedzic 603 957 117
 • Prezes OSP Dąbrowa : p. Tomasz Kutrzeba 784 637 025
 • Komendant OSP Dąbrowa : p. Patryk Nosek 664 538 092
 • Telefoniczna pomoc komputerowa : p. Łukasz Leńczowski 791 768 637, Mateusz Rajca 731 580 130 
 • Restauracja Hotel „ Azali” (posiłki na wynos) 12 284 14 23
 • Bar „Frykas” (posiłki na wynos) p. Zbigniew Buczek 666 335 627
 • Ksiądz Proboszcz Adam Kozłowski 505 038 449
 • Ksiądz Wikariusz Paweł Odziomek 511 848 030